Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Начало - Стоматологична клиника "Провидент"

Начало

Стоматологична клиника "Провидент"

         Стоматологична клиника "Провидент" е сред модерните и съвременно оборудвани клиники в град София. Създадена е от Д-р Виктор Жечков през 2002 г. Екипът се състои от трима лекари, двама асистенти и администратор. Лекарите профилират в различни области на стоматологията с цел комплексно и професионално лечение, отговарящо на индивидуалните нужди на пациентите. За да постигне оптимално добра грижа за пациентите си, при специфични случаи и изисквания, практиката ползва няколко външни специалисти – ортодонт, анестезиолог, лицево-челюстен хирург, пародонтолог.

 

Във връзка с разширяване на дейността имаме отворени позиции за изброените длъжности, може да намерите пълно описание на длъжностите използвайки следните връзки:

Медицинска сестра (дентален асистент)

2бр. Медицински сестри (дентален асистент)

Специалист логистика

Рецепционист

Специалист технически контрол

Кандидатите се търсят по изпълнение на проект на „ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ПРОВИДЕНТ“ ООД с номер BG05M9OP001-1.003-1078- C01 по процедура BG05M9OP001­1.003 „Ново работно място 2015“

 

 Вижте кадри от ежедневната ни работа

 

Виртуална обиколка

Адрес за кореспонденция:

Адрес за кореспонденция:

Лозенец, ул. Вежен 12А София

Тел: 0879 806077

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.